1/7

אדריכלות: יעקב גלעד

גג ירוק חברת "רוש" פתח תקוה