קיר ירוק, צ'ק פוינט תל אביב  |  Green Wall, CheckPoint, Tel Aviv

צ'ק פוינט - שדרות ההשכלה תל אביב
צ'ק פוינט - שדרות ההשכלה תל אביב
צ'ק פוינט - קיר מזרחי
צ'ק פוינט - קיר מזרחי
מרקם צמחיה
מרקם צמחיה
מקור ההשראה
מקור ההשראה
מבט מרחוב הסוללים
מבט מרחוב הסוללים
חתך אופייני
חתך אופייני
גינת גג
גינת גג
מראה לילי
מראה לילי
מעבר גנני
מעבר גנני
גינת גג
גינת גג
גינת גג
גינת גג
פרטי חזית
פרטי חזית
חזית מזרחית
חזית מזרחית
חזית מזרחית
חזית מזרחית
מבט משדרות ההשכלה
מבט משדרות ההשכלה
חזיתות מזרח ודרום
חזיתות מזרח ודרום
מבט משדרות ההשכלה
מבט משדרות ההשכלה
חזית מזרחית
חזית מזרחית

אדריכלות : ניר קוץ אדריכלים