קיר ירוק, צ'ק פוינט תל אביב  |  Green Wall, CheckPoint, Tel Aviv

צ'ק פוינט - שדרות ההשכלה תל אביב
צ'ק פוינט - קיר מזרחי
מרקם צמחיה
מקור ההשראה
מבט מרחוב הסוללים
חתך אופייני
גינת גג
מראה לילי
מעבר גנני
גינת גג
גינת גג
פרטי חזית
חזית מזרחית
חזית מזרחית
מבט משדרות ההשכלה
חזיתות מזרח ודרום
מבט משדרות ההשכלה
חזית מזרחית
Show More

אדריכלות : ניר קוץ אדריכלים