קיר ירוק, צ'ק פוינט תל אביב  |  Green Wall, CheckPoint, Tel Aviv

צ'ק פוינט - שדרות ההשכלה תל אביב
צ'ק פוינט - שדרות ההשכלה תל אביב
press to zoom
צ'ק פוינט - קיר מזרחי
צ'ק פוינט - קיר מזרחי
press to zoom
מרקם צמחיה
מרקם צמחיה
press to zoom
מקור ההשראה
מקור ההשראה
press to zoom
מבט מרחוב הסוללים
מבט מרחוב הסוללים
press to zoom
חתך אופייני
חתך אופייני
press to zoom
גינת גג
גינת גג
press to zoom
מראה לילי
מראה לילי
press to zoom
מעבר גנני
מעבר גנני
press to zoom
גינת גג
גינת גג
press to zoom
גינת גג
גינת גג
press to zoom
פרטי חזית
פרטי חזית
press to zoom
חזית מזרחית
חזית מזרחית
press to zoom
חזית מזרחית
חזית מזרחית
press to zoom
מבט משדרות ההשכלה
מבט משדרות ההשכלה
press to zoom
חזיתות מזרח ודרום
חזיתות מזרח ודרום
press to zoom
מבט משדרות ההשכלה
מבט משדרות ההשכלה
press to zoom
חזית מזרחית
חזית מזרחית
press to zoom

אדריכלות : ניר קוץ אדריכלים