1/2

גג ירוק בית ספר אור תורה, רמות, ירושלים

אדריכלות : קולקר קולקר אפשטיין